Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles

Ζητούνται 7 καθαριστές στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Δευτέρα, Απριλίου 16, 2018
H ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που εδρεύει στο Μαρούσι και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
7 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» Τ.Κ. 14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γενικό Πρωτόκολλο, υπόψιν κ Αντζουλάτου Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2896734). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ