Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles

2 θέσεις στον Οργανισμό Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δευτέρα, Ιανουαρίου 14, 2019
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στο Δήμο ΕλληνικούΑργυρούπολης, Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής:
  • 1 ΔΕ Διοικητικού 
  • 1 ΥΕ Φυλάκων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨, Λ. Κύπρου & Τριπόλεως 6, υπόψη κας Τατιάνας Καρατζά (τηλ. επικοινωνίας: 210 9600639 – 210 9624042). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ