- 11 άτομα στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας -


Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 10 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/10/2016, ως ακολούθως:

8 ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων
2 ΔΕ Νυχτοφύλακες Αρχαιοτήτων
1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 

Αναλυτικότερα

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2020 All Rights Reserved