- 9 άτομα στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Περιοχή Βόλου) -


Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για η Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχή Βόλου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 9 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Καλαθοφόρα-Γερανοφόρα Οχήματα)
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Βόλος)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (Σκιάθος)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (Σκόπελος)
1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων (Ζαγορά)
1 ΥΕ Τραπεζοκόμος

Αναλυτικότερα στο http://www.deddie.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2020 All Rights Reserved