- 12 εργάτες στο Δήμο Σαρωνικού -

O Δήμος Σαρωνικού, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 79/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΑΧΦΩ1Ξ-ΟΔΓ), που ελέγχθηκε για τη νομιμότητα της με την ΑΔΑ:6ΦΟΦΟΡ1Κ- ΦΧΛ, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας-Πυροπροστασίας (καθαρισμός-αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων) και συγκεκριμένα για το διάστημα μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου.
12  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού (Δ/νση Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, τηλ. 2299320320-1) και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η κα Νάνου Ευαγγελία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14.00.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σαρωνικού δηλαδή μένρι και 10/06/2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Παρόμοιες αγγελίες εργασίας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com