- 24 προσλήψεις στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου -

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:
  • 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμμάτων
  • 2 ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων
  • 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Οχημάτων
  • 16 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δηµόσια αρχή, από 14-12-2018 έως και 20-12-2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com