- 28 προσλήψεις στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι – οκτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», αμειβόμενων αποκλειστικά από τα έσοδα παρερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει το ΝΠΔΔ, συνολικής διάρκειας επτά (7) μηνών, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, ως ακολούθως:
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ
 • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕ
 • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ (ΚΛΑΣΙΚΟΥ – ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ) ΤΕ
 • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΤΡΩ ΔΕ
 • 1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΔΕΙΟ (ΜΟΥΣΙΚΟΣ) ΔΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΔΕ
 • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ ΠΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΔΕ
 • 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕ
 • 2 ΩΔΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΠΕ
 • 1 ΩΔΕΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΔΕ
 • 1 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ
 • 1 ΩΔΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ
 • 1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΠΕ
 • 2 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΔΕ
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδα , στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πνευματικό Κέντρο Μοσχάτου – Ταύρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το γραφείο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, Πειραιώς και Επταλόφου, αίθουσα 6 και ώρες 09:00 έως 14:00, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-3466785.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com