- 2 χειριστές στο Δήμο Δωρίδος -

Ο Δήμαρχος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ,2μηνης διάρκειας , μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού δύο (02) ατόμων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την παρακάτω,ανα υπηρεσία και έδρα ειδικότητα :
  • 1 Χειριστής φορτωτή εκσκαφέα
  • 1 Χειριστές ισοπεδωτής γαιών (grader)
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ήτοι από 19/12/2018 εως 28-12-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com