- 5 θέσεις στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας -

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας Φ.Α.Ρ.Ι.Σ. ανακοινωνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιούμε, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:
  • 1 Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών ΣΚΑΚΙ ΔΕ 
  • 2 Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
  • 1 Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών Μουσικής με ειδικότητα φλάουτο με ράμφος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
  • 1 Καλλιτεχνικό Προσωπικό -Καθηγητών Παραδοσιακών χορών ΔΕ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Μεσσηνίας ή της  Αθηνών 99 , Β Κτίριο Νέου Δημαρχείου – 24134 Καλαμάτα  27213 60612 @ grafaris@otenet.gr ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ή της Ανάρτησης τους στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Συγκεκριμένα η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει 4/1/2019. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com