- 15 μουσικοί στο Δήμο Πατρέων -

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα :
– δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τύμπανα)
– τρία (03) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Σαξόφωνο)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Φλάουτο)
– τέσσερα (04) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Κλαρίνο)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Ευφώνιο)
– δυο (02) άτομα κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Τρομπέτα)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών (Όμποε)
– ένα (01) άτομο κατηγορίας –κλάδου ΤΕ ή ΔΕ Μουσικών ( Κόρνο)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: στα γραφεία πρωτοκόλλου του Πολιτιστικού Οργανισμού Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτησής της 08-02-2019 έως την 18-02-2019 τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.. Πληροφορίες : Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 2610-361.521 και Τμήμα Δημοτικής Μουσικής τηλ 2610-425.515
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com