Home » Αγγελίες Εργασίας » Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά
cropped-kentriko-menu.png

Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση της Β’ Φάσης Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT III.
Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε δύο (2) άτοµα των ειδικοτήτων:
1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BLUACT
2) Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης έργου
Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III και συγχρηµατοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και 30% από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο ∆ήµος Πειραιά ως πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισµό καινοτοµίας Blue growth, ηγείται της διαδικασίας κατανόησης υιοθέτησης και επαναχρησιµοποίησης της καλής αυτής πρακτικής, µέσω της δηµιουργίας του ∆ικτύου Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).
β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
γ) Το απαιτούµενο πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες
δ) Το απαιτούµενο µεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα.
ε) Βιογραφικό σηµείωµα
στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας
Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 13-02-2019 έως και 22-02-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Home » Αγγελίες Εργασίας » Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά

Εγγραφή στο Newsletter!

Καταχωρήστε το email σας παρακάτω, ώστε να λαμβάνετε νέες θέσεις εργασίας στο email σας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com