- Θέσεις για μόνιμους καθηγητές στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης -

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης προκηρυσσει τέσσερις (4) συνολικά θέσεις μονίμων καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. διδακτικού έτους 2017-2018. Η δαπάνη που προκαλείται και ειδικότερα η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των 4 (τεσσάρων) θέσεων που θα πληρωθούν από τις προκηρυχθείσες θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., ως εποπτεύοντος Υπουργείου. Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:
4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
  • Δύο (2) θέσεις ΤΕ Καθηγητών Πιάνου
  • Μία (1) θέση ΤΕ Καθηγητή Βιολιού
  • Μία (1) θέση ΤΕ Καθηγητή Βιολοντσέλου
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με απλή εξουσιοδότηση, μέχρι και 12 – 03 – 2019 από τις 9:00 – 14:00.
Μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Φράγκων 15

54625 Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com