- Προσλήψεις στο Δήμο Αµυνταίου -
Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας
  

Το Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισµού του ∆ήµου Αµυνταίου ως φορέας υλοποίησης των προγραµµάτων «Άθληση για Όλους», που θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ήµο Αµυνταίου, για την περίοδο 2018- 2019 µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θα προσλάβει ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) καθηγητές/ τριες Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε ωριαία αποζηµίωση ως εξής:
4 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 25/02/2019, έως και τις 06/03/2019, (εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο) στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αµυνταίου (4ος Όροφος του ∆ηµαρχείου Αµυνταίου). Πληροφορίες ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο τηλ. 2386350165.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com