- 17 προσλήψεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης -

Το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020. Ειδικότερα:
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Head of National Agency) για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Γενικής Διοικητικής Υποστήριξης (General Administration Officer)
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας (Coordinator of Erasmus+/Youth projects)
3 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας (Project support officer Erasmus+/Youth)
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Coordinator of European Solidarity Corps projects)
2 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Project support officer of European Solidarity Corps)
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Οριζόντιων Υπηρεσιών (Coordinator of Horizontal Services)
2 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Financial and Administrative Officer)
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Διοικητικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (IT/Administrative Officer)
1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Συντονιστή Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Coordinator of Information and Communication)
3 ΘΕΣΕΙΣ Χειριστών Υποστήριξης Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Information and Communication officer)
 Προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι  την 1η Απριλίου 2019,  ώρα 13:00
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com