- Διευθυντής Παραγωγής – ΧΑΛΚΙΔΑ -


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Παραγωγής Τροφίμων με έδρα στη Χαλκίδα.
Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας.
Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού λειτουργίας του εργοστασίου και μεριμνά για την τήρησή του, ελέγχοντας τις αποκλίσεις.
Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, οργανώνει την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες.
Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του τις απαραίτητες γραπτές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών υγιεινής, την τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.
Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθήκευσης, λογιστηρίου, διανομής.
Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας.
Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους των πελατών με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας.
Τηρεί το πρόγραμμα συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας.
Ευθύνεται για τη βέλτιστη λειτουργία των γραμμών παραγωγής σκοπό την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

Ιδιότητες Υποψηφίων:
Πτυχιούχοι ανώτερης/ανώτατης σχολής Τεχνολόγων Τροφίμων, Χημικών, Χημικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών.
Εμπειρία 7-10 ετών σε αντίστοιχη θέση

ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Χαλκίδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ:

2106134892
cv@hrstrategy.gr

Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2020 All Rights Reserved