- Προκήρυξη θέσης Κλητήρα στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος -


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ προκηρύσσει μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω: Μία θέση Κλητήρα με μεικτές αποδοχές 2.000€.

Απαιτούμενα προσόντα – δικαιολογητικά :
Μόνιμοι κάτοικοι Κρατιδίου Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές

Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο

Απαιτείται η γνώση της γερμανικής(Β1/Β2 Mittelstufe) και της ελληνικής γλώσσας

Η επαρκής γνώση αγγλικής θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν

Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Δίπλωμα Οδήγησης

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Ο/η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς των γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΔΩ:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν.

Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ, Willi-Becker-Allee 11, 40227 Düsseldorf, μέσω fax, στο (0211) 68785037, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη θέσης Κλητήρα») στην διεύθυνση: ggencon.ddf@mfa.gr

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020.

Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com