- Ζητούνται Καθηγητές φυσικής αγωγής Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων -

Πρόσληψη τριών (3) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέχρι την 30/06/2019, με ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, περιόδου 2018-2019 του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων.
3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στo Πρωτόκολλο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος – Τ.Κ.:32001) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού – Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών – Αλίαρτος, Τηλ. Επικοινωνίας: 22683-50.214)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com