Άλλες Πόλεις

Ειδικότητες
Επιλογή ειδικότητας
Πόλεις
Επιλογή πόλης

Αποτελέσματα για: Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευές

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, για συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων (όχι ηλεκτρολόγος), ζητείται, από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Προσόν η γνώση μηχανουργικών εργασιών. Ώρες

Περισσότερα »

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ, ζητείται, είτε ηλεκτροσυγκολλητή είτε τεχνίτη (όχι ηλεκτρολόγου), από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Ώρες επικοινωνίας : 08:00-15:00.

Περισσότερα »