Ειδικότητες
Επιλογή ειδικότητας
Πόλεις
Επιλογή πόλης

Λογιστής/τρια – ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ζητείται πεπειραμένος/η λογιστής/τρια με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα: • Γνώση σε καταχωρήσεις απλογραφικών βιβλίων. • Γνώση σε καταχωρήσεις διπλογραφικών βιβλίων.

Περισσοτερα »