Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles
 • ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  Στην προσπάθειά μας να φέρουμε πιο κοντά τους ανέργους στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας.

 • ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Βρές τις θέσεις εργασίας που αφορούν εσένα και μπορείς να κάνεις αναζήτηση για ανοικτές θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα ή περιοχή σε ενδιαφέρει.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media,ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη.

 • Νέες Καταχωρήσεις...

  Παιδίατροι σε Ιδιωτική Κλινική στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης

  Σάββατο, Μαΐου 28, 2016
  dasta.auth.gr
  Ιδιωτική κλινική στο Μαπούτο της Μοζαμβίκης αναζητά 2 παιδιάτρους για μόνιμη εργασία. Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Πορτογαλικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Προσφέρεται πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (2.500$/μήνα). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

  CLINICA SHIFAA LDA

  1949 Maguiguana Av.

  Telephone: +25821407903

  Mobile: +258843075530

  email: acassamoz69@gmail.com

  Maputo

  Mozambique

  Represented by Adamo Abdul Carimo Cassamo, General Manager

  Θεσσαλονίκη - Φαρμακοποιός σε Φαρμακείο στη Θέρμη

  Σάββατο, Μαΐου 28, 2016
  dasta.auth.gr
  Ζητείται Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και σχετική εμπειρία για εργασία πλήρους απασχόλησης (40 ώρες/εβδομάδα) σε Φαρμακείο στην περιοχή της Θέρμης. 


  Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και χειρισμού υπολογιστών. 

  Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην διεύθυνση info@benevivendi.gr

  Θεσσαλονίκη - Πτυχιούχοι Πληροφορικής σε Όμιλο Επιχειρήσεων

  Σάββατο, Μαΐου 28, 2016

  dasta.auth.gr
  ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων αναζητά Πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής για πλήρη απασχόληση στη Θεσσαλονίκη. 

  Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση και προϋπηρεσία σε Java, javascript, SQL και διαχείριση βάσεων δεδομένων.

   Βιογραφικά στο company@intersalonica.gr

  Λάρισα - Στελέχη σε Βιομηχανική Εταιρία

  Σάββατο, Μαΐου 28, 2016
  dasta.auth.gr
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 στελέχη (άνδρες ή γυναίκες) από βιομηχανική εταιρία: 

  α) πτυχιούχος πανεπιστημίου στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων 

  β) πτυχιούχος γεωπονικής, φυτικής παραγωγής ή λοιπών συναφών σπουδών. 

  Απαραίτητες προϋποθέσεις: πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, εργατικότητα, πολύ καλές ικανότητες οργάνωσης, ομαδικότητας. 

  Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. gterpos@gmail.com

  7 θέσεις εργασίας γιατρών στο Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας

  Σάββατο, Μαΐου 28, 2016

  Το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία, για το Γενικό Νοσοκοµείο Καρδίτσας, ως εξής: 

  Μία (1) Θέση Επιµελητή Β΄ Νεφρολογίας, για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.


  Μία (1) Θέση Επιµελητή Β΄ Παιδιατρικής, για την Παιδιατρική Κλινική.


  Μία (1) Θέση Επιµελητή Β΄ Οφθαλµολογίας, για την Οφθαλµολογική Κλινική.


  Μία (1) Θέση Επιµελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, για το Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα. (Για την θέση του ιατρού 


  Ακτινοδιαγνωστικής, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η αποδεδειγµένη εµπειρία στον Μαγνητικό Τοµογράφο, τον Μαστογράφο και σε τεχνικές της Επεµβατικής Τεχνολογίας). 

  ∆ύο (2) Θέσεις Επιµελητή Β΄ Ψυχιατρικής, για την Ψυχιατρική Κλινική και


  Μία (1) Θέση Επιµελητή Β΄ Αιµατολογίας ή Παιδιατρικής ή Παθολογίας, για την Μονάδα Μεσογεακής Αναιµίας και ∆ρεπανοκυτταρικής Νόσου.

  5 θέσεις εραγασίας γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016

  Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Ε.Β’ για τα αντίστοιχα τμήματα του Νοσοκομείου μας ως εξής: 

  Μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Παιδιατρικής
  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας
  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
  Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ Οφθαλμολογίας

  Θέσεις Εργασίας 85 εργατών καθαριότητας στο στο Γ.Ν.Καβάλας

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα ) σε εκδήλωση ενδιαφέροντα νια σύναψη εβδομήντα πέντε (75) ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έρνου με το Γ.Ν.Καβάλας για τις υπηρεσίες καθαριότητάς του.

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31/12/2017 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/e-dimosio/decisions/o8a64690vg-er3-57483568bfef1.pdf

  Θέσεις Εργασίας 156 εργατών καθαριότητας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016


   e-dimosio.gr
  Τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη ατο8ικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Πα.Γ.Ν.Η και Γ.Ν. «Βενιζέλειο» και που πληρούν την παρακάτω ουσιαστική προϋπόθεση:

  Όσοι εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως στον καθαρισμό των κτιρίων των δύο Νοσοκομείων με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή σύμβαση εργασίας, συναφθείσα είτε απευθείας με τον φορέα, είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
  http://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2016/05/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-11.pdf

  Αττική - 1 θέση Νοσηλευτή στη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016

  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην περιφέρεια σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

  Στο πλαίσιο λειτουργίας του, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.
  http://www.mkoapostoli.com/wp-content/uploads/2016/05/Analytiki_Nosileftis_Oikotrofeio.pdf

  ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016


   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου

   ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  11/06/2016
  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%99%CE%A34653%CE%A0%CE%A9-%CE%A9%CE%98%CE%9B?inline=true

  8 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8 ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ


   8 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  30/05/2016 - 03/06/2016
  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9D4%CE%95%CE%A99%CE%A6-9%CE%9F%CE%A8?inline=true

  3 άτομα στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016


   http://www.ich.gr http://career.duth.gr
  Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος "Μελέτη για την φροντίδα ευάλωτων παιδιών στην Ελλάδα, πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης Lumos"  που χρηματοδοτείται από τον Βρετανικό οργανισμό LUMOS Foundation προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις  με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου της ομάδας επιτόπιας παρέμβασης στην Μονάδα των Λεχαινών του Κ.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας
   
  1.    Μία θέση Λογοθεραπευτή (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών)

  2.    Μία (1) θέση Ψυχολόγου (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών)

  3.    Μία (1) θέση Βοηθού Φροντιστή Ατόμων με Αναπηρία (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης )
   
  Διαδικασία υποβολής αίτησης:

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν  3.    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικών). 

  Έως 15 ημέρες μετά την ανάρτηση της παρούσης από 27/05/2016 ημέρα Παρασκευή έως 10/06/2016 ημέρα Παρασκευή είτε ηλεκτρονικά
  στην διεύθυνση inchildh@otenet.gr ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
   
  Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία  Σοφία» Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος) Τ.Κ. 11527, Υπόψη: κου Γ Νικολαΐδη, Δ/ντή Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
   
  Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο διαδίκτυο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Φορέα Υλοποίησης (www.ich-mhsw.gr), στην ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.( http://www.ich.gr/el/ ) και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-7715791 (09:30-17:30, Δευτέρα έως Παρασκευή)

  Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα την βρείτε εδώ

  Καλαμάτα - Η αλυσίδα καταστημάτων OJO Sunglasses αναζητά Πωλητές/τριες

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  career.duth.gr
  Η αλυσίδα καταστημάτων OJO Sunglasses, που δραστηριοποιείται στον τομέα της λιανικής πώλησης γυαλιών ηλίου OJO, αναζητά για το κατάστημα Καλαμάτας:

  - Πωλητές/τριες


  Προσόντα υποψήφιων:


  - 2ετή εμπειρία στις πωλήσεις εντός καταστημάτων
  - Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο
  - Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα. 


  Για αποστολή βιογραφικού: info@ojosunglasses.com

  9 άτομα στο Δήμο Μαλεβιζίου (Ν. Ηρακλείου)

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  career.duth.gr
  Η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 9 άτομα με σύμβαση εργασάις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  6 ΔΕ Εισπρακτόρων για 4 μήνες


  1 ΥΕ Εργατών για 5 μήνες


  2 ΥΕ Εργατών για 4 μήνες

  Πρόσληψη 7 άτομα στο Δήμο Σαμοθράκης (Ν. Έβρου)

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών για 8 μήνες


  6 ΥΕ Εργατών/τριών Ύδρευσης


  https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A6%CE%95%CE%A91%CE%9B-%CE%A0%CE%A9%CE%A0


  Εμπορική επιχείρηση στα Ιωάννινα αναζητά: Τεχνολόγο Γεωπόνο

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  http://career.duth.gr
  Εμπορική επιχείρηση στα Ιωάννινα αναζητά:

  - Υπάλληλο.


  Προσόντα υποψήφιου:


  - Απόφοιτος ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής. 


  Για αποστολή βιογραφικού: taxisforologia@gmail.com

  Τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας στα Ιωάννινα

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  http://career.duth.gr
  Η εταιρεία General Security Systems στα Ιωάννινα αναζητά:

  Εγκαταστάτες - Τεχνικούς Ασφαλείας με άδεια Security. 


  Για αποστολή βιογραφικού: generalioannina@gmail.com

  Ιδιωτικό Ιατρείο στα Ιωάννινα αναζητά Νοσηλεύτρια ΑΕΙ/ΤΕΙ

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016
  career.duth.gr
  Ιδιωτικό Ιατρείο στα Ιωάννινα αναζητά:

  Νοσηλεύτρια ΑΕΙ/ΤΕΙ.


  - Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και Υπολογιστών. Για αποστολή βιογραφικού: info@dermatologia.com.gr

  Θεσσαλονίκη - ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

  Παρασκευή, Μαΐου 27, 2016


  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:
  viografiko_id-1002@yahoo.gr

  Πρόσληψης 44 ατόμων στη ΔΕΥΑ Λάρισας

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
   aftodioikisi.gr
  H ΔΕΥΑ Λάρισας εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΛ
  και την διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, συνολικού αριθμoύ σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων  Πρόσληψης 4 ατόμων στο Δ. Κασσάνδρας

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
  Πρόσληψη συνολικά Τεσσάρων (4 ) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης εργασίας διάρκειας δύο μηνών ή κατ’ εξαίρεση 3 μήνες με τις ειδικότητες Α) Δύο (2) Καθαριστές/τριες ΥΕ Β) Δύο (2) Ναυαγοσώστες ΔΕ

  Πωλητές-τριες / Ταμίες (μερική απασχόληση) στα Δυτικά Προάστια Αττικής

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Οι θέσεις αφορούν καταστήματα στις περιοχές από Νίκαια και Ταύρο μέχρι Θρακομακεδόνες.  Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών


  Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα


  Εργάζεστε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες


  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
  Πρόσληψη 2 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Γαλατσίου
                                          2 ΔΕ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 4 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία στον εισαγωγικό βαθμό του επιμελητή Β ́, ως εξής :

  -Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας
  -Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Παθολογίας
  -Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Στοματικής και
  Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
  -Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής
  Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας για το τμήμα Αιμοδοσίας

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
   02/06/2016 - 21/06/2016

  Θέσεις εργασίας στη Οργάνωση ΑΡΣΙΣ

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
  Κάνε κλικ επάνω σε στην ειδικότητα που σε ενδιαφέρει
   

  Kαταληκτική ημερομηνία: 02-06-2016 
  Kαταληκτική ημερομηνία: 02-06-2016

  career.duth.gr 

  Εκπαιδευτική Σύμβουλος ζητείται από τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΧOΝ

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016


   http://dasta.auth.gr
  Executive Assistant - Εκπαιδευτική Σύμβουλος ζητείται από τον εκπαιδευτικό όμιλο ΑΧOΝ Καμάρας & Συντριβανιού.
  Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing ή/και καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας. 


  Εμφανίσιμες με υψηλό επίπεδο Αγγλικής και γνώση Η/Υ. 


  Ικανότητα Δημοσίων Σχέσεων και δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών για την ΑΧΟΝ GLOBAL EDUCATION NETWORK. Απαραίτητη φωτογραφία. 

  Παρακαλώ όπως αποστείλατε Βιογραφικά στο cv.axonkamarasyntrivani@gmail.com

  Αθήνα - Προγραμματιστές Εφαρμογών

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  dasta.auth.gr
  H Supervisor (www.supervisor.gr), μέλος του ομίλου Epsilon Net από τους μεγαλύτερους integrators εφαρμογών και λογισμικού, που λειτουργεί από το 1987 και προσφέρει λύσεις τεχνολογικής αιχμής και υψηλής ποιότητας, ζητά Προγραμματιστές Εφαρμογών.

  Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και εγκατάσταση πολύ προηγμένων συστημάτων πληροφορικής, συστήματα ειδικά σχεδιασμένα για κάθετες αγορές και παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις.

  Οι θέσεις:
  Οι θέσεις πλαισιώνουν το τμήμα Ανάπτυξης που βρίσκεται στην Αθήνα.

  Προσόντα:
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες. Απαραίτητα θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση ASP.NET, C#, AJAX και Microsoft SQL Server.

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν σχετικό πτυχίο Ανωτάτης Σχολής, και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας . Προηγούμενη εμπειρία 3 ετών, είναι απαραίτητη. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αναλυτική σκέψη, δεξιότητες διαχείρισης έργων, ομαδικό πνεύμα και ευχέρεια στην επικοινωνία . Θα πρέπει να είναι οργανωτικοί και να μπορούν να εργάζονται υπό πίεση.

  Η εταιρεία προσφέρει:
  Η Supervisor έχει στο πελατολόγιο της τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά, επενδύει στην έρευνα και την εκπαίδευση των στελεχών της, προσφέρει ανταγωνιστές απολαβές , άριστο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

  Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή αναφέροντας τον κωδικό SV/SD/10/15 στο sv@supervisor.gr

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 30 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα (30) ατόµων ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  30 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

  ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ - 121 ∆Ε ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ προσλήψεις διανομέων στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
  ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εκατόν είκοσι ενός (121) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των Ελληνικών Ταχυδροµείων (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  121 ∆Ε ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 19 θέσεις εσωτερικής εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ Αττικής

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού δέκα εννέα (19) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ


  Αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2016 για 36 μόνιμους στα ΕΛΤΑ

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  e-dimosio.gr
  Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2016 (ΦΕΚ 2/18-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κλάδου Δ.Ε. Διανομέων, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

  Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 27 Μαΐου 2016 έως και την πάροδο της 6ης Ιουνίου 2016, ημέρας Δευτέρας.

  Προκήρυξη 1Κ/2016

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - 28 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού είκοσι επτά (28) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με 34 ή 60 ημερομίσθια ανά άτομο, ανάλογα με την περιοχή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα :

  4 Ειδικευμένοι Ιατροί Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Kαστοριάς

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη 4 Ειδικευμένων Ιατρών του Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:

  1 Επιμελητής Β' Καρδιολογίας
  1 Επιμελητής Β' Νευρολογίας
  1 Επιμελητής Β' Αναισθησιολογίας
  1 Επιμελητής Β' Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας-Φυματολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (Τ.Ε.Π.)

  Υποβολή: 02/06/2016-21/06/2016

  Συνεργάτες της ιστοσελίδας ThrakiSportS

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016
  career.duth.gr
  Η ιστοσελίδα ThrakiSportS, η κορυφαία σε ύλη, αναρτήσεις και επισκεψιμότητα αθλητική πύλη ενημέρωσης της Θράκης, ενδιαφέρεται να επεκτείνει το δίκτυο των συνεργατών της για την στελέχωση του δημοσιογραφικού αλλά και του εμπορικού τμήματος.

  Αναζητούνται άτομα για συνεργασία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Θράκης, αλλά και εκτός Θράκης, εφόσον έχουν σχέση με την περιοχή μας και γνωρίζουν καλά τα δεδομένα και τις ανάγκες της.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thrakisports@yahoo.gr με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ" ή "ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ", ανάλογα με την περίπτωση.

  Aποστολή Βιογραφικού: athlitirios.xanthi@gmail.com

  Θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κεφαλονιά

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  1) Ζητείται τυλιχτής-ψήστης με προϋπηρεσία σε ψητοπωλείο στο Αργοστόλι. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 6976520869.

  2) Ζητείται μάγειρας σε ξενοδοχείο στο Κατελειό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 6973201495.

  3) Ζητείται βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο στην Σκάλα. Γνώσεις αγγλικών: 2671083125.

  4) Ζητείται υπάλληλος υποδοχής σε ξενοδοχείο στα Σβορωνάτα. Τηλ επικοινωνίας: 6932456818.

  (πηγή: http://career.duth.gr)

  4 Ναυαγοσώστες στο Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου)

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.


  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πλατεία Ελευθερίας 1, από 27-05-2016 ημέρα Παρασκευή έως και 06- 06-2016 ημέρα Δευτέρα

  Η αίτηση επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

  Αναλυτικότερα

  Kέντρο Ξένων Γλωσσών στον Βόλο αναζητα: Καθηγητές/τριες

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Kέντρο Ξένων Γλωσσών στον Βόλο αναζητα:

  Καθηγητές/τριες Πτυχιούχους Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής Φιλολογίας.

  Για αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 

  educarecenters@hotmail.com

  Πηγή: ( http://career.duth.gr/)

  Σύμβουλοι Πωλήσεων στην βιομηχανία τροφίμων "3Π" στον Βόλο

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  H Βιομηχανία τροφίμων "3Π" η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, αναζητά για το υποκατάστημα Νομού Μαγνησίας έμπειρους συμβούλους πωλήσεων, ηλικίας έως 35 ετών με προϋπηρεσία και άριστη γνώση της αγοράς εστίασης- Food Service (HΟRECA).

  Θα προτιμηθούν κάτοικοι Βόλου και γύρω κοντινών περιοχών.

  Αποστολή βιογραφικών στην ηλ. διεύθυνση: g.chouliaras@3psalads.gr

  Πηγή: ( http://career.duth.gr)

  θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα.

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Παρακάτω βρίσκονται θέσεις εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Κέρκυρα.


  1. Ξενοδοχειακή μονάδα στο Πέραμα Κέρκυρας αναζητα:
  - Υπάλληλο Υποδοχής (γυναίκα).
  Προσόντα υποψήφιας:
  Απαραίτητη η γνώση 2 τουλάχιστων ξένων Γλωσσών.
  Αποστολή βιογραφικού: info@alexandroscorfu.gr(

  2. Το ξενοδοχείο Benitses Arches στις Μπενιτσες Κέρκυρας αναζητά:
  - Υπάλληλο Υποδοχής
  - Καμαριέρες
  - Μάγειρα
  Αποστολή βιογραφικών: b.arches@gmail.com

  3. Το ξενοδοχείο Memento Kassiopi Resort στην Κέρκυρα αναζητά:
  - Οδηγό με δίπλωμα Δ' κατηγορίας.
  Αποστολή βιογραφικού: manager@memento-hotels.com

  4. Το ξενοδοχείο Memento Kassiopi Resort στην Κέρκυρα αναζητά:
  - Οδηγό με δίπλωμα Δ' κατηγορίας.
  Αποστολή βιογραφικού: manager@memento-hotels.com

  5. Το ξενοδοχείο San Antonio στο Καλάμι Κέρκυρας αναζητά:
  - Καμαριέρες
  - Συντηρητή.
  Αποστολή βιογραφικών: mariasonitou@gmail.com
  Τηλ. Επικοινωνίας: 6978771011 (κα  Μαρία).

  6. Η Ξενοδοχειακή μονάδα Mayor La Grotta Verde Grand Resort της αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει επαγγελματίες για την σεζόν 2016. Συγκεκριμένα αναζητά:
  - Sous Chef.
  Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
  - Πτυχίο Τουριστικής Σχολής (επιθυμητό)
  -Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο
  -Καλή γνώση αγγλικών
  - Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
  - Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματική συμπεριφορά.

  - Καμαριέρα
  . Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
  - Πτυχίο Τουριστικής Σχολής (επιθυμητό)
  - Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο
  - Γνώση αγγλικών (επιθυμητή)
  - Συμπληρωματικές γλωσσικές δεξιότητες (γερμανικά, γαλλικά ή ρώσικα) θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν
  - Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
  - Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  - Επαγγελματική συμπεριφορά.

  Αποστολή βιογραφικών: cgeorgiadis@mayorhotels.com

  (Πηγή: www.corfuland.gr   http://career.duth.gr)

  Προσωπικό Ασφαλείας (Security)-Μενίδι

  Πέμπτη, Μαΐου 26, 2016

  Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E., μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται πανελλαδικά στον τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) για να εργαστούν σε ένα νέο μεγάλο έργο που έχει αναλάβει, εντός της περιοχής του Μενιδίου. 

  Το ωράριο απασχόλησης είναι πλήρες και κυλιόμενο. 

  Απαραίτητη προϋπόθεση: άδεια εργασίας security σε ισχύ. 

  Επικοινωνήστε στο τηλ.6987851764 ή αποστείλετε βιογραφικό στο email koliatou_oceanic@hotmail.com.

   

  Σχετικά με εμάς :

  Το Εργασιούλης είναι μία εύχρηστη πλατφόρμα εύρεσεις εργασίας, που προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

  Εναρξη: Ετος 2015