Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles
 • ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  Στην προσπάθειά μας να φέρουμε πιο κοντά τους ανέργους στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας.

 • ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Βρές τις θέσεις εργασίας που αφορούν εσένα και μπορείς να κάνεις αναζήτηση για ανοικτές θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα ή περιοχή σε ενδιαφέρει.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media,ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη.

 • Νέες Καταχωρήσεις...

  Ζητείται Γραμματέας - Παγκράτι

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται Γραμματέας στο Παγκράτι για μερική απασχόληση  από αρχιτεκτονικό γραφείο. Απαραίτητες οι γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Παγκράτι

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστολή βιογραφικών στο info@barault.gr


  Άτομα για προώθηση τηλεφωνικών υπηρεσιών ζητούνται

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Η εταιρεία SPARK αναζητά προσωπικό για τις τηλεφωνικές πωλήσεις.

  Τα άτομα που αναζητούμε πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
  1. Ευχέρεια λόγου
  2. Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.
  5. Επαγγελματικό προφίλ
  6. Επικοινωνιακές δεξιότητες
  7. Διάθεση για εργασία

  Επιθυμητά προσόντα:

  1. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Γνώση ξένων γλωσσών
  3. Προϋπηρεσία στον κλάδο των τηλεφωνικών πωλήσεων

  Η εταιρεία μας προσφέρει:

  1. Σταθερό μηνιαίο μισθό
  2. Υψηλό bonus παραγωγικότητας
  3. Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
  4. Συνεχή εκπαίδευση
  5. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  6. Προοπτικές εξέλιξης εντός της εταιρείας σε όλους τους κλάδους μας

  Η εργασία αφορά πενθήμερη 6ωρη απασχόληση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Θεσσαλονίκη - Καλαμαριά
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Για αποστολή βιογραφικού παρακαλώ αποστείλετε το στο: kostastatsisspark@gmail.com

  4 προσλήψεις στο Δήµο Μαρκόπουλου Μεσογαίας

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ µε το δ.τ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε αντίτιµο) επί ωροµισθία, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη αναγκών του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών ∆ραστηριοτήτων ∆ήµου Μαρκόπουλου Μεσογαίας «Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία ∆ηµοσθένη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠ∆∆), Τ.Κ.19003, Μαρκόπουλο, υπόψη κας Κιµπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούµη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299020124,2299020178).
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΕΦΑ Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Eφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού, τεχνικού και ειδικευμένου εργατικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών και για χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ειδικότητα.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ζητούνται πωλήτριες από κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων ζητεί πωλήτριες, 30 – 50 ετών, προοπτικές εξέλιξης, αμοιβή 750€.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Χαλάνδρι, Αμπελόκηποι
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 693 6970169

  Ζητούνται υπάλληλοι γραφείου από εταιρεία courier

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Κοπέλες ζητούνται ως υπάλληλοι γραφείου από επιχείρηση courier, με γνώσεις χρήση Η/Υ.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αττική
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6940463309

  Ζητείται βοηθός παιδιών για σχολικό λεωφορείο

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Ζητείται άμεσα βοηθός παιδιών για σχολικό όχημα σε παιδικό σταθμό.

  Ασφάλιση με ΙΚΑ.

  ΩΡΑΡΙΟ: 5.15 -9.15 KAI 14.30 -18.30
  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Πατήσια
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 8618021

  Ζητείται υπάλληλος για κυλικείο

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Κυλικείο ζητεί άτομο για απασχόληση. Αμοιβή 700€, συζητήσιμη.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Σύνταγμα
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  email: giorgos.psil@yahoo.gr

  Ζητούνται εργάτριες συσκευασίας από εταιρεία τροφίμων - Θεσσαλονίκη

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:  Έχεις εργαστεί στο τμήμα Παραγωγής και Συσκευασίας τροφίμων;

  Σε ενδιαφέρει η εργασία στο τμήμα παραγωγής μιας οργανωμένης και δυναμικής βιομηχανίας τροφίμων;

  Παροχές:
  • Στις εργάτριες συσκευασίας η βιομηχανία τροφίμων προσφέρει τα εξής:
  • Ανταγωνιστικό μισθό
  • Οργανωμένο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  Αρμοδιότητες:
  • Οι εργάτριες συσκευασίας θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
  • Συσκευασία τροφίμων
  • Συνεργασία και επικοινωνία με τμήμα παραγωγής
  • Εργασία με βάρδιες
  Προσόντα:

  • Οι εργάτριες συσκευασίας θα πρέπει να έχουν τα εξής:
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας
  • Διάθεση για εκπαίδευση
  • Ταχύτητα και οργανωτικότητα
  • Εργατικότητα
  • Διαθεσιμότητα για εργασία με βάρδιες
  • Μεταφορικό μέσο


  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Θεσσαλονίκη

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Πληροφορίες:

  Αν σε ενδιαφέρει η θέση Εργάτριες Συσκευασίας κάνε την αίτησή σου τώρα!

  Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε στο 2310414731 και μπορείτε να ζήτησε τον Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο .

  Ζητείται γραμματέας από κέντρο ξένων γλωσσών

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Γραμματέας ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών, απαραίτητα καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών επίπεδο Β2.
  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Μενίδι
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  βιογραφικά στο e-mail: eurofr32a@gmail.com

  Ζητείται Υπάλληλος Έκδοσης Εισητηρίων

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  Ζητείται υπάλληλος εκδοτηρίου, κάτω των 25 ετών, για έκδοση εισιτηρίων μέσων μεταφοράς, καλή διαχείριση ταμείου, πτυχίο Αγγλικών, κυλιόμενη εργασία με ρεπό, συμπεριλαμβάνονται μερικές αργίες και ΣΚ, ωράριο 05.30 – 14.00, βασικός μισθός, πλήρης ασφάλιση συν επιδόματα.
  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Χαλάνδρι

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο proastiakoscv@gmail.com


  Ζητείται Υπάλληλος e-shop Γυναικείων Ενδυματων

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:


  ΖΗΤΕΊΤΑΙ υπάλληλος (κοπέλα) για eshop γυναικείων ενδυμάτων, ηλικίας εως 35 ετών.

  Αρμοδιότητες:
  – Καταχώρηση και διαχείριση προϊόντων.
  – Διαχείριση Social Media (Facebook, Instagram)
  – Επικοινωνία με πελάτες (μέσω social media, τηλεφωνική και ως φυσκή παρουσία στον χώρο μας)
  – Διαχείριση του προγράμματος παραγγελιών και τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες.
  – Συλλογή των προϊόντων από την αποθήκη και τοποθέτησή τους σε ειδικές συσκευασίες προς αποστολή.

  Απαραίτητα προσόντα:
  – Απολυτήριο Λυκείου.
  – Άριστη γνώση Η/Υ.
  -Γνώση Αγγλικών.
  -Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
  – Κάτοικος Μενιδίου ή κοντινής περιοχής θα προτιμηθεί.

  Η θέση αφορά 8ωρη εργασία. Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Η τοποθεσία της εργασίας είναι στο Μενίδι.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Aποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο info@fashioneshop.gr

  25 θέσεις εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  25 ΤΕ Ταμίες & Υπάλληλοι Έκδοσης Εισιτηρίων
  ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  Πτυχίο   ή   δίπλωμα τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων με κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών  Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).
  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  2 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του 4ου Υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες» για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα «Σουληνάρι – Κρεμμύδια – Κορυφάσιο» Δ. Πύλου-Νέστορος, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 20-10-2018 με δυνατότητα παράτασης.
  1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός


  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεθώνης 10 και Κανάρη- 241 00 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (τηλ. επικοινωνίας: 27210 22534,63100,26410), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24-09-2018 έως 28-09-2018).
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  2 θέσεις στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου

  Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 21, 2018
  Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της Δημοτικης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), που εδρεύει στο Αμύνταιο Ν. Φλώρινας και συγκεκριμένα του εξης, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
  • 1 ΠΕ η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νέες Εργατικές Κατοικίες – εγκαταστάσεις ΕΠΑΛ (τηλ. επικοινωνίας: 2386 0 20044), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρ. Νικολαιδη 2 Αμύνταιο, Τ.Κ. 53200 απευθύνοντάς την στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α) υπόψιν κας Γοράντη Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2386 0 20044). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος  αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Ζητούνται πωλήτριες από εταιρεία αρτοποιίας

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018

  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
   
  Ζητούνται πωλήτριες από εταιρεία αρτοποιίας

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
   
  Αττική

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
   
  Πωλήτριες

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
   
  Εργασία από Δευτέρα έως Σάββατο
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

  Βιογραφικά στο e-mail: bakersacademycareer@gmail.com, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00 τηλ 21 0422 2049

  Ζητείται ιδιαιτέρα Γραμματέα σε Ιατρικό κέντρο - Αττική

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται ιδιαιτέρα Γραμματέας κυρία δεσποινίδα - δημόσιες σχέσεις με εμπειρία στον ιατρικό χώρο και άριστη γνώση Η/Υ, από ιατρικό κέντρο.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Αττική


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: 
  Βιογραφικά στο e-mail: e-mail info@iatrikimerimna.gr

  Ζητείται Γραμματεία - Νίκαια

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται Γραμματεία-Reception από αλυσίδα γυμναστηρίων Θα προτιμηθούν φοιτητές ή πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ή Διοίκησης.


  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Νίκαια


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
   Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο planet.nikaia@gmail.com , email: planet.nikaia@gmail.com

  Ζητείται κοπέλα για νοσηλευτικά και γραμματειακά κακαθήκοντα απο οδοντιατρείο

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται κοπέλα για νοσηλευτικά και γραμματειακά κακαθήκοντα απο οδοντιατρείο
  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Σύνταγμα

  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  Πλήρη η μερική απασχόληση,επιθυμητή η προϋπηρεσία


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Αποστολή βιογραφικού με απαραίτητη φωτογραφία e-mail: aponevrosi@hotmail.com


  Ζητούνται Υπάλληλοι - Εξάρχεια

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018

  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητούνται Υπάλληλοι στα Εξάρχεια.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
   
  Εξάρχεια

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  Bιογραφικά στο hr@vapormania.gr


  Ζητείται Γραμματέας από Φροντιστήριο - Αθήνα

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
   
  Ζητείται κοπέλα για τη θέση της γραμματείας σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.
  Απογευματινό ωράριο.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:

  Αθήνα/Νέα Ερυθραία

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  Αποστολή βιογραφικών στο: frontistirio.cv@gmail.com (με θέμα "Θέση Γραμματείας")

  Ζητείται Υπάλληλος από κατάστημα με είδη δώρων - Aττική

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018
  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:

  Ζητείται Υπάλληλος στην Πλατεία Αμερικής από κατάστημα με είδη δώρων και διακόσμησης.

  Απαραίτητη η καλή γνώση Η/Υ και κυρίως του διαδικτύου.

  Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχο πόστο.
  Αγγλική γλώσσα σε συνεννοήσιμο επίπεδο απαραίτητη. 


  ΠΕΡΙΟΧΗ:  
  Πλατεία Αμερικής

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  email: info@giving-living.gr

  Ζητείται Υπάλληλος Γραφείου - Ακαδημία Πλάτωνος

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Ζητείται κοπέλα υπάλληλος γραφείου για μόνιμη απασχόληση, ηλικίας 28-40 χρόνων, με άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, υπολογιστή (Microsoft office και ιδιαιτέρως πολύ καλή γνώση Excel), από αντιπροσωπεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
  Ημέρες εργασίας Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Ακαδημία Πλάτωνος.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
  email: info@euroteileltd.com

  Ζητείται Γραμματέας από Ιατρική Εταιρεία - Αθήνα

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
    

  Ιατρική εταιρεία αισθητικής ιατρικής ζητεί γραμματέα για πλήρη απασχόληση, εμφανίσιμη.
  Γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη

   
  ΠΕΡΙΟΧΗ:
   

  Αθήνα/Κηφισιά

   

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
  e-mail: ntina.medi@gmail.com 

  Ζητείται Προσωπικό από Ασφαλιστικός Όμιλο

  Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 20, 2018


  Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ:
  Μεγάλος Ασφαλιστικός Όμιλος θα προχωρήσει στη κάλυψη δύο θέσεων συμβούλων και managers. Απαραίτητα απολυτήριο λυκείου,επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα, όρεξη για μάθηση, φιλοδοξίες εξέλιξης και καριέρας. Παρέχεται αμοιβή, bonus, εκπαίδευση, τεχνογνωσία, υποστήριξη, ομαδική ασφάλιση.

  ΠΕΡΙΟΧΗ:
  Θεσσαλονίκη


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Η ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
   Οι υποψήφιοι θα περάσουν τεστ αξιολόγησης. Υπεύθυνος αξιολόγησης κ. Καρπούζης mail για βιογραφικά g.karpouzis@freemail.gr και τηλ. επικοινωνίας 6944-905762

   

  Σχετικά με εμάς :

  Το Εργασιούλης είναι μία εύχρηστη πλατφόρμα εύρεσεις εργασίας, που προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

  Εναρξη: Ετος 2015