Follow us on Twitter Join Us on Facebook Add to Circles
 • ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

  Στην προσπάθειά μας να φέρουμε πιο κοντά τους ανέργους στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας.

 • ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ

  Βρές τις θέσεις εργασίας που αφορούν εσένα και μπορείς να κάνεις αναζήτηση για ανοικτές θέσεις εργασίας σε οποιαδήποτε ειδικότητα ή περιοχή σε ενδιαφέρει.

 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media,ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη.

 • Νέες Καταχωρήσεις...

  Θεσσαλονίκη - Ζητείται πακετας

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  Ζητειται πακετας με δικο του μηχανακι για κρεπερι πιτσαρια 

  Το παλιό ρολόι. 3.50€ η ώρα + ενσημα για πλήρη απασχόληση. 

  Β.Ολγας 90 Θεσσαλονίκη 

  Τηλ. 697-8523170

  Η allcourier Αναζητά συνεργάτες απ’ όλη τη Ελλάδα

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Η AllCourier: Αναζητά συνεργάτες απ’ όλη τη Ελλάδα που δε θέλουν απλά να καλύψουν μια θέση εργασίας αλλά είναι ξεχωριστά ταλέντα με ικανότητες και επαγγελματισμό, πρόθυμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό μας και να συμμετάσχουν στην ομάδα των επαγγελματιών που την αποτελούν.

  Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε καταχωρίστε στοιχεία και βιογραφικό σημείωμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.allcourier.gr

  Θέσεις εργασίας για ταμίες στα καταστήματα Πλαίσιο (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και ειδών γραφείου στην Ελλάδα, ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή της επιτυχίας: έχουμε πάθος για εξειδικευμένα προϊόντα και αφοσιωνόμαστε απόλυτα στους πελάτες μας.

  Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος για την τεχνολογία και τη χαρά του να βοηθάς με τις γνώσεις σου, τότε μια καριέρα στα καταστήματα Πλαίσιο μπορεί να είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει.

  Είσαι η ιδανική μας υποψήφια αν:
  Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους
  Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη
  Είσαι απόφοιτη Λυκείου τουλάχιστον
  Έχεις γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρικών Υπολογιστών
  Έχεις εργασιακή εμπειρία έως 2 χρόνια

  Εμείς προσφέρουμε:
  Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  Διαρκή εκπαίδευση
  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  Ευκαιρίες εξέλιξης

  Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Βισαλτίας, στη Νιγρίτα Σερρών

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  Το Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ ΒΕΡΓΗΣ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Κάλυψη αναγκών των δομών ΚΔΑΠ ΒΕΡΓΗΣ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ της παραπάνω Επιχείρησης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως 9 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

  1 ΠΕ Δάσκαλος, ΚΔΑΠ ΒΕΡΓΗΣ

  1 ΔΕ Νοσηλευτής, ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ.

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-10-2016 έως και 24-10-2016. 

  Θέσεις εργασίας καθαριστριών στο πανεπιστημακό νοσοκομείο Πατρών

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών καλεί τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στη καθαριότητα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας τα άτομα με μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε ή τα άτομα που είναι άνεργα κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους ή τα άτομα που είναι άνεργα από οποιαδήποτε αιτία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέσω υποβολής σχετικής αίτησης για τη σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας , μέχρι την 27/10/2016 και ώρα 15:00 μ.μ. 

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, καθώς και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα και να τα υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών , Ρίον Πατρών (Τ.Κ. 26504). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (www.pgnp.gr) μέχρι και την 27/10/2016 και ώρα 15.00 μ.μ. 

  Η Πρόσκληση αυτή, το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

  Θεσσαλονίκη - Θέση Εργασίας ΤΕ Ραδιολόγου - Ακτινολόγου στο 424 ΓΣΝΕ

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  Το 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση του (β) σχετικού, την υπ' αρίθμ 102 / 2016 διενέργεια ανοικτής διαπραγμάτευσης, για την υπογραφή ετήσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ΤΕ Ραδιολόγο - Ακτινολόγο. 

  Απαραίτητα προσόντα:
   1) Απόφοιτος σχολής T.E.Ι. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 
  2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. 
  3) Εµπειρία στη χρήση Αξονικού Τοµογράφου 
  4) Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας 

  2. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής, την 02 Νοε 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. 3.

   Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα , θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
   α. Έγγραφη οικονομική προσφορά (αριθμητικώς και ολογράφως) β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση, τελευταίου εξαμήνου. 
  γ. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. 
  δ. Βεβαίωση μη οφειλής από τον φορέα ασφάλισης και το ΙΚΑ. 
  ε. Βεβαίωση για τυχόν απαλλαγή από υποβολή καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 
  στ. Tα δικαιολογητικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

  4. Τελικός ανάδοχος προκύπτει έπειτα από προφορική μειοδοσία των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 

  *Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας Στον Ιδιωτικό Τομέα Για Τις 20-21-22/10/2016*

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016


  Οι θέσεις αυτές αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους.


  (Κλικ επάνω στην εικόνα με τα βελάκια για να μεταφερθείτε)

  Κέρκυρα - Ζητείται γυμναστής ή γυμνάστρια

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Ζητείται γυμναστής ή γυμνάστρια 22-35 ετών με γνώσεις functional training, cross training, ρεπερτόριο μαθημάτων αιθουσας, για πλήρη ή μερική απασχόληση σε γυμναστήριο στην Κέρκυρα.

   Εμπειρία θα εκτιμηθεί. 

  Αμοιβή ικανοποιητική.

  Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο: gymfitnnesgym@gmail.com

  Χίος - Υπάλληλος Καταστήματος

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  Υπάλληλος Καταστήματος στην Χίο.

  Απαραίτητα:


  - Άριστη γνώση Αγγλικών (ομιλία – γραφή)

  - Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (data entry ) και στο Διαδίκτυο (social media support)

  - Καλές γνώσεις λογιστικής και οργανωτικές ικανότητες (Γραμματειακή υποστήριξη)

  - Πτυχίο ανώτατης σχολής σε οικονομικά-υπολογιστές επιθυμητό.

  Για μερική απασχόληση αρχικά 3-4 ώρες ημερησίως και με προοπτική πλήρους απασχόλησης από τον Ιούνιο και μετά.

  Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: info@fotocom.gr

  Κομοτηνή - Αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών DUST+CREAM, αναζητά αισθητικούς ή μακιγιέζ

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Η ελληνική αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών DUST+CREAM, αναζητά για το κατάστημά της στην Κομοτηνή αισθητικούς ή μακιγιέζ, ηλικίας 20-35, με εμπειρία στις πωλήσεις, γνώσεις αγγλικών & Η/Υ.

  Αρμοδιότητες:

  - Εξυπηρέτηση πελατών και προώθηση καλλυντικών προϊόντων


  - Τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια, έλεγχος τιμών και διαθεσιμότητας, παραγγελίες


  - Ωράριο απασχόλησης καταστημάτων, Part time ή Full Time


  - Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες.

  Αποστολή βιογραφικών στο: training@creamteam.gr

  3 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Ο Οργανισμός Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης "Γρηγόρης Λαμπράκης", ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 3 άτομα για την κάλυψη αναγκών του

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  20/10/2016 - 27/102016

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ (ΝΑΥΠΛΙΟ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ:

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
   19/10/2016 - 31/10/2016  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
   21/10/2016 - 31/10/2016
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 


  5 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  TO ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ANAKOINΩNEI THN ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  09/11/2016 - 08/12/2016

  Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης, στην Βλάστη Κοζάνης

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016

  Το Πρότυπο Κέντρο Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης, που εδρεύει στην Βλάστη Κοζάνης του Νομού Κοζάνης ανακοινώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

  5 ΥΕ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
  25/10/2016 - 03/10/2016

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Η PLAN A.E. αναζητά άτομο για στελέχωση του τεχνικού τμήματος

  Παρασκευή, Οκτωβρίου 21, 2016
  Η PLAN A.E. αναζητά άτομο για στελέχωση του τεχνικού τμήματος του ηλεκτρονικού καταστήματος Plantron (www.plantron.gr).

  Επιθυμητά Προσόντα: γνώσεις πληροφορικής, ηλεκτρονικών, αυτοματισμών.

  Αποστολή βιογραφικού: info@plantron.gr

  Πληροφορίες: 2651085030, 8013003221

  10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βιάννου Ν. Ηρακλείου

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Ο ∆ήµος Βιάννου ύστερα από την υπ’ αριθ. 227/2016 απόφαση του ∆.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και συγκεκριµένα για τον καθαρισµό φρεατίων απορροής όµβριων υδάτων, υδαταυλάκων και ρεµάτων σε πολλές τοπικές κοινότητες του ∆ήµου µας, ενόψει και της έναρξης της χειµερινής περιόδου προς αποφυγή δυσάρεστων και επιβλαβών καταστάσεων οι οποίες θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν από πληµµυρικά φαινόµενα, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθµό ηµεροµισθίων: ..


  10 ΥΕ Εργάτες


  4 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΥΑ Θήβας

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας. 

  100 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας Δήμος Θηβαίων ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί 8 μήνες 3 

  101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήβας Δήμος Θηβαίων ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 1

  Λάρισα - Συνεργάτες για προώθηση ειδών ιατρικής φροντίδας για τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Ζητά αποκλειστικούς συνεργάτες για την προώθηση και εφαρμογή ορθοπεδικών ειδών, εντερικής διατροφής, επιθεμάτων, διαλειπόντων, στομίων και αναλωσίμων για τους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας με έδρα τις πρωτεύουσες των Νομών. 

  Θα προτιμηθούν νοσηλευτές και γενικότερα ειδικότητες από το χώρο της υγείας με προϋπηρεσία στα συγκεκριμένα προϊόντα και στο homecare, γνώση Αγγλικών - Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης.

  Η εταιρία μας προσφέρει: 

  Ανταγωνιστικές αποδοχές, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο.

  Βιογραφικά e-mail: xalmed16 @gmail.com

  Αθήνα - Ζητείται κοπέλα έως 30 ετών με ευχέρεια στην επικοινωνία

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Ζητείται κοπέλα έως 30 ετών με ευχέρεια στην επικοινωνία, δραστήρια, οργανωτική, δημιουργική για τη στελέχωση του Ναυτιλιακού Τμήματος Μεταφορικής Εταιρείας.

  Πτυχιούχος με κατεύθυνση τα Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Marketing με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στον χώρο των μεταφορών, άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Windows, MS Office.


  Αποστολή βιογραφικών στα ελληνικά και αγγλικά απαραίτητα με φωτογραφία στο φαξ 2104115780 ή στο e-mail: quality@harlas.gr

  Αθήνα - Ζητείται άτομο για θέση ημιαπασχόλησης, εθνικού συντονιστή

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Ζητείται άτομο για θέση ημιαπασχόλησης, εθνικού συντονιστή σε πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με βάση την Αθήνα.

  Θέσεις Εργασίας στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Ν.Σερρών)

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας για την υλοποίηση της Δράσης: "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής", ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως:

  1 ΠΕ Καθηγητής/τρια Φυσικής Αγωγής (μερικής απασχόλησης)
  1 ΤΕ/ΔΕ Καθηγητής/τρια Πληροφορικής (μερικής απασχόλησης)
  1 ΠΕ Παιδαγωγός (Μερικής απασχόλησης)

  Υποβολή: 31-10-2016

  Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κυθήρων

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  Ο Δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως:

  1 ΥΕ Βοηθός Υδραυλικού για 4 μήνες


  2 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας για 8 μήνες

  Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Στυλιανός" (Ν.Θεσσαλονίκης)

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Στυλιανός" ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
  1 ΥΕ Εργατοφύλακας

  Θέση Εργασίας στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (Ν.Άρτας)

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής Εκσκαφέας JCB) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

  Διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και αναζητά 5 άτομα από 19 ως 30 ετών

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  Νεοσύστατη και πολυβραβευμένη διαφημιστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και αναζητά 5 άτομα από 19 ως 30 ετών για τη στελέχωση των τμημάτων της.

  Ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:


  • Δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα
  • Πνεύμα ομαδικότητας
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Άμεση διαθεσιμότητα

  Η εταιρία παρέχει:

  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Ευκαιρία εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους
  • Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
  • Υψηλές αμοιβές

  Εάν θέλεις και εσύ να δραστηριοποιηθείς και πετύχεις στο χώρο του marketing και έχεις όλα τα παραπάνω προσόντα τότε στείλε το βιογραφικό σου στο info@invictusmarketing.gr

  Θεσσαλονίκη - Θέσεις Εργασίας Marketing, Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016

  H INVICTUS MARKETING με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του marketing και των πωλήσεων. 

  Αναζητά 5 υποψήφιους για τη στελέχωση τμημάτων marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών.

  Ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:


  • Ηλικία 18-32 ετών
  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών
  • Άμεση διαθεσιμότητα

  Η εταιρία παρέχει:
  • Συνεχή εκπαίδευση
  • Ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Ευκαιρία εξέλιξης για τους πιο φιλόδοξους
  • Ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
  • Υψηλές αμοιβές

  Εάν θέλεις και εσύ να δραστηριοποιηθείς και πετύχεις στο χώρο του marketing και έχεις όλα τα παραπάνω προσόντα τότε στείλε το βιογραφικό σου στο info@invictusmarketing.gr

  Αθήνα - Εταιρεία Διαχείρησης Ατυχήματος Οχημάτων ζητά Υπάλληλο

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016
  Εταιρεία Διαχείρησης Ατυχήματος Οχημάτων ζητά Υπάλληλο για να στελεχώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

  Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Η/Υ, Αγγλικά.

  Αποστολή βιογραφικών στο viografikacallcenter@gmail.com

  Αθήνα - Εταιρία λιανικής στο χώρο της ένδυσης με καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητεί έναν/μία: Retail Manager.

  Πέμπτη, Οκτωβρίου 20, 2016


  Ο πελάτης μας, εταιρία λιανικής στο χώρο της ένδυσης με καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία: Retail Manager.

  Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες απόφοιτοι τριτοβάθμιας σχολής, θα πρέπει να μιλούν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική και να διαθέτουν 10ετή και πλέον επιτυχημένη προϋπηρεσία σε ηγετική θέση αντίστοιχης εταιρίας του λιανικού εμπορίου.


  Τα κύρια προσόντα του/της κατόχου της θέσης θα συμπεριλαμβάνουν:

  - τα απαραίτητα ηγετικά προσόντα για να διοικήσουν 100 υφισταμένους (υπαλλήλους και στελέχη),

  - ουσιαστικές γνώσεις αποτελεσματικής διοίκησης της απόδοσης και της εφαρμογής της στην πράξη,

  - μοντέρνες ιδέες για την εμπορική διαχείριση μίας λιανεμπορικής εταιρίας,

  - να είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία των υπολογιστών και την οικονομική διοίκηση.

  Ο/Η κάτοχος της θέσης θα μετέχει στα συμβούλια διεύθυνσης στα οποία θα πρέπει να υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την διατήρηση και αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρίας, θα ταξιδεύει στο εξωτερικό προκειμένου να εποπτεύσει τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρίας, θα συνάπτει και θα διατηρεί σχέσεις με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες-εμπόρους συνεργαζόμενος/η κατάλληλα με τα τμήματα της εταιρίας που υποστηρίζουν την εμπορική λειτουργία (παραγωγή, διακίνηση, marketing, αγορές, οικονομική διεύθυνση).

  Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών

  Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο Info@hrstrategy.gr

  Αθήνα - Θέση εργασίας στην Innovathens

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016
  Θέση εργασίας για την Υποστήριξη του κόμβου Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων- INNOVATHENS

  Πιο συγκεκριμένα τα αντικείμενα της θέσης αφορούν σε:

  Υποστήριξη εκδηλώσεων

  Yποστήριξη ομάδων επιταχυντή

  Καταγραφή του οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας της πόλης της Αθήνας

  Διάχυση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων μέσω εκδηλώσεων παρουσίασης, εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και άλλων ενισχυτικών δράσεων

  Ενημέρωση περιεχομένου site INNOVATHENS

  Αναζήτηση, εντοπισμός και συστηματική προβολή καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών

  Απαραίτητα προσόντα:

  Πτυχίο/δίπλωμα ανωτάτης σχολής κατά προτίμηση τεχνολογικής κατεύθυνσης
  Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα αντικείμενα της θέσης
  Εμπειρία στη διαχείριση κι ολοκλήρωση Projects
  Γνώσεις για νέες τεχνολογίες και start up σκηνή
  Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  Άριστη γνώση MS Office

  Επιπλέον προσόντα όπως:

  Γνώση WordPress, βασικές γνώσεις προγραμματισμού, γνώσεις σε internet marketing-social media marketing και 2η ξένη γλώσσα,

  θα συνεκτιμηθούν.

  Στείλε το βιογραφικό σου στο grammateia@athens-technopolis.gr μέχρι την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 17:00!

  38 Θέσεις Εργασίας για Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής στη Δημο Κορδελιού-Ευόσμου

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016

  Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου για τη λειτουργία του προγράμματος "Άθληση για Όλους" περιόδου 2016-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη 38 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & ωριαία αποζημίωση.

  Υποβολή: 27-10-2016

  θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ανακοινωνει τη πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση έως και πέντε (5) ημερομίσθια κατά άτομο το μήνα Νοέμβριο έτους 2016, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

  2 ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ/ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 


  2 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 


  2 ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
  Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Λασιθίου

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016

  Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου:


  2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Σταθμών & Υποσταθμών (Ηλεκτρολόγος Βάρδιας)

  2 ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

  4 ΔΕ Φύλακας (Λιμενικής εγκατάστασης)

  5 ΥΕ Εργάτης/τρια

  Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2016 για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

  Παράρτημα

  Υποβολή από 19/10/2016 έως 31/10/2016.

  Αθήνα - Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E. αναζητά φύλακες

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016

  Η εταιρία OCEANIC SECURITY A.E. αναζητά φύλακες για να εργαστούν ως προσωπικό ασφαλείας στην Αθήνα, σε ένα έργο που έχει αναλάβει στην περιοχή του Γαλατσίου. 

  Το ωράριο της απασχόλησης είναι πλήρες και κυλιόμενο. 

  Απαραίτητη προϋπόθεση:

  • άδεια security (1η έκδοση πριν το 2014),
  • απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο,
  • ηλικία έως 47 ετών και
  • βασική γνώση αγγλικών (δεν απαιτείται πτυχίο) .

  Επικοινωνήστε στο τηλ. 6987851764 ή αποστείλετε βιογραφικό στο email andreas.oceanhr@gmail.com

  4 Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016

  Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «E.162 – ΦΚ D347/OPENLAB (287581)» (Δίπλωμα/ Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ενδεικτικά Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε., Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ, Τμημάτων Αυτοματισμού ΤΕΙ, Τμημάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου Διπλώματος /Πτυχίου συναφούς τεχνογνωσίας στην Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών από άλλο συναφές Τμήμα / Σχολή Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) και σε κάθε περίπτωση συναφές με το ως άνω περιγραφόμενο αντικείμενο της θέσης και το ερευνητικό αντικείμενο του Έργου))

  Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERAMERICAN: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Παγκόσμιου Ιστού για την Τιμολόγηση και Έκδοση Συμβολαίων Ασφαλιστικών Προϊόντων Ταξιδιωτικής Βοήθειας για την εταιρία Ιντεραμέρικαν» (Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής)

  5 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας (Ν.Τρικάλων)

  Τετάρτη, Οκτωβρίου 19, 2016

  Ο Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2017, ως ακολούθως:

  2 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
  1 ΔΕ Μάγειρας
  2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

   

  Σχετικά με εμάς :

  Το Εργασιούλης είναι μία εύχρηστη πλατφόρμα εύρεσεις εργασίας, που προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

  Εναρξη: Ετος 2015