Ergasioulis.eu-banner

Πάνω από όλα προέχει η ασφάλεια όλων των δεδομένων των χρηστών

Όροι Χρήσης και Αποποίηση Ευθύνης

Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το ergasioulis.eu παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες παραμένει υποκείμενο στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ergasioulis.eu για:

Δημοσίευση παραπλανητικής Αγγελίας Εργασίας με σκοπό την καθ’οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση – παραπλάνηση άλλων Χρηστών με απώτερο σκοπό την απολαβή χρηματικών ποσών. Εμφάνιση υπό την ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των ατομικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας ergasioulis.eu δύναται να διαγράψει τις καταχωρημένες Αγγελίες.

Έναρξη-διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

To ergasioulis.eu επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Απαλλαγή από ευθύνη

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ergasioulis.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.

To  ergasioulis.eu δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες των υπηρεσιών του και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών .

Oι διαφημίσεις και τα παρεχόμενα
links που εμφανίζονται στο ergasioulis.eu λαμβάνονται απευθείας από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ή εταιρεία), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους /εταιρείες που το παρέχουν.

Oι αγγελίες εργασίας που εμφανίζονται στο ergasioulis.eu λαμβάνονται απευθείας από τον παροχέα τους  χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. 

Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου των αγγελιών εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο και εάν αυτές εμφανίζονται, ανήκει αποκλειστικά στις εταιρείες που τις καταχωρούν / παρέχουν προς καταχώρηση.

Mη παροχή εγγυήσεων
 
To ergasioulis.eu, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (χρηστών) στη διαμόρφωση του περιεχομένου του , δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

To  ergasioulis.eu δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται. Επίσης το  ergasioulis.eu δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιποί ιστότοποι
τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Προστασία προσωπικών στοιχείων

Το ergasioulis.eu δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες o χρήστης παρέχει εθελοντικά κατά την εγγραφή του στο site και στις συναλλαγές του με αυτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Ν.2742/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν. 3471/2006 « Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών»). Μεταξύ των πληροφοριών που μπορεί να σας ζητηθούν είναι και τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνο.

Η πολιτική απορρήτου μας δεσμεύει να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία παρέχετε κατά την εγγραφή σας και κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας απόρρητα και ασφαλή. Θα φροντίσουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή και, κατά το δυνατόν, ενημερωμένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης ή κοινοποίησης σε τρίτους (πλην των περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων
που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις) και θα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Το ergasioulis.eu δεν πρόκειται να μισθώσει ή να πωλήσει τα στοιχεία σας σε εταιρίες για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς να έχει τη ρητή συγκατάθεση σας .

Cookies

Το  ergasioulis.eu χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Tα cookies επιτρέπουν στον εκδότη μιας ιστοσελίδας να προβεί σε μια σειρά χρήσιμων ενεργειών, όπως για παράδειγμα να διαπιστώσει αν έχει γίνει ξανά επίσκεψη από τον συγκεκριμένο υπολογιστή (και πιθανότατα χρήστη) στην ιστοσελίδα και αποτελεί πάγια τακτική πολλών site για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους μέσω της παρακολούθησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών τους. Συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser με τρόπο που να αποτρέπει την χρήση cookies αλλά η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ergasioulis.eu .

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη δύνανται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του χρήστη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας με τους όρους, όπως δύνανται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, ο χρήστης οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ergasioulis.eu.