- 65 προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής -

Το Ν.Π.Δ.∆. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) ανακοινωνει την πρόσληψη έως εξήντα πέντε (65) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά-χοροί-θέατρο-μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και των Εργαστηρίων Τέχνης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., με την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2018-2019 με τις κάτωθι συγκεκριμένες ειδικότητες:
 • (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6
 • (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ 3
 • (ΠΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ 1
 • (ΔΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 1
 • (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ – ΗΘΟΠΟΙΟΙ 2
 • (ΠΕ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
 • (ΤΕ) ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
 • (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ) ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ 1
 • (ΠΕ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ 2
 • (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ 1
 • (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ 1
 • ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΙΑΝΟΥ-ΑΡΜΟΝΙΟΥ 14
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΊΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ DRUMS/ΚΡΟΥΣΤΩΝ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 4
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ/ΜΠΑΣΟΥ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 3
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΡΝΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ/ΜΟΝΩΔΙΑΣ 2
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 1
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του Οργανισμού (οδός Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου, τηλ. επικοινωνίας: 210-6002223 κατά τις ώρες από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.), από την 14/01/2019 έως και την 21/01/2019.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.
Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-6002223, 210-6546488 (για το Ωδείο) και 210-6016626 (για τα Εργαστήρια Τέχνης) καθημερινά, στις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Μεσογείων 415-417), των γραφείων του Οργανισμού (Αιγαίου Πελάγους και Τέρμα Νότου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.paodap.gr και του Δήμου Αγίας Παρασκευής: www.agiaparaskevi.gr.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com