- 2 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής -

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:
2 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν τα δικαιολογητικά στην έδρα του Ν.Π.Ι.Δ «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.», Κουντουριώτη 1 Λαύριο Τ.Κ 19500, τηλ. 22923-20132 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Ζαγουρής Χαράλαμπος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαυρεωτικής που αποτελεί και την έδρα της εταιρείας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Παρόμοιες αγγελίες εργασίας

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com