- Προσλήψεις στην Καστοριά -
Ακολουθήστε μας στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις αγγελίες της ημέρας
  

H ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Καστοριά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Κτηνιάτρων
  • 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:
□ Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (2ο όροφος ,Γραφείο 5) Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά στον κ. Σίσκο Γεώργιο τηλ. επικοινωνίας 2467350355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00 – 13.00.
□ Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας – Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού -Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς-Τμήμα Προσωπικού , Μισθοδοσίας & Γραμματείας ,Διοικητήριο ,Τ.Κ. 52100 Καστοριά, υπόψη κας Στεργίου Μαρίνας και κας Μαμάρα Γλυκερίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467350311-2467350270 ).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com