- Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS -

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:
Θέση Επιστημονικού Υπεύθυνου (πλήρους απασχόλησης – Ιωάννινα)
Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:
 • Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικών)
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου
 • Εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας
 • Εμπειρία στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας
 • Διαθεσιμότητα, ευθυκρισία, ενδιαφέρον για το αντικείμενο της παιδικής προστασίας, προσαρμοστικότητα, συνεργατικότητα και αίσθηση συλλογικού πνεύματος
 • Εκπληρωμένες  στρατιωτικές  υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 18/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-Ιωάννινα»
Θέση Ψυχολόγου (μερικής απασχόλησης – Ιωάννινα)
Ο/Η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει:
 • Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ?.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή έως τις 15/03/2019, ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση soscv@sos-villages.gr, με την υποχρεωτική αναγραφή «Ψ-Ιωάννινα»








Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Follow Us

© 2021 All Rights Reserved Bee-360.com