Άλλες Πόλεις

Ειδικότητες
Επιλογή ειδικότητας
Πόλεις
Επιλογή πόλης

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ, για συντήρηση βιομηχανικών μηχανημάτων (όχι ηλεκτρολόγος), ζητείται, από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Προσόν η γνώση μηχανουργικών εργασιών. Ώρες

Περισσοτερα »

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΣ, για μοντάζ βιομηχανικών μηχανημάτων, ζητείται, από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Προσόν η γνώση μηχανολογικού σχεδίου & μηχανουργικών εργασιών.

Περισσοτερα »

ΒΟΗΘΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ, ζητείται, είτε ηλεκτροσυγκολλητή είτε τεχνίτη (όχι ηλεκτρολόγου), από τεχνική εταιρεία στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Ώρες επικοινωνίας : 08:00-15:00.

Περισσοτερα »